logo-comunei-costinesti

Regulamentele privind Procedurile Administrative

Regulamentele privind Procedurile Administrative
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive
Contact