logo-comunei-costinesti

JEANU S. DUMITRU

JEANU S. DUMITRU
Mesajul Primarului

MISIUNEA
Misiunea noastra include oferirea de servicii publice de calitate in domeniul administratiei publice locale pentru cetatenii Comunei Costinesti, cu promptitudine, impartialitate si profesionalism, cu respectarea principiului transparentei decizionale si prin garantarea aplicarii si respectarii Constitutiei, a tuturor actelor normative in vigoare.

VIZIUNEA
Primaria Comunei Costinesti, ca membra a Asociatiei Comunelor si Oraselor din Romania are ca viziune asigurarea satisfactiei permanente a clientilor persoanel fizice si juridice, a angajatilor, apreciati ca si colaboratori si a societatii civile, urmarind sa devina un model de eficienta si transparenta administrativa.

STRATEGIA
Obiectivele generale ale Primariei Comunei Costinesti, in anul 2021 in conformitate cu Strategia de dezvoltare durabila pentru perioada 2014 – 2023 sunt:
– In domeniul economic atragerea de investitii, mentinerea impozitarii la nivelul minim si crearea de facilitati prin care investitorii sa se simta bine primiti si sprijiniti;
– In domeniul mediu, promovarea si aplicarea masurilor adecvate pentru protectia mediului;
– In domeniul social, asigurarea echilibrului social si cresterea nivelului de trai;
– In domeniul administratiei publice, sporirea capacitatii administratiei, imbunatatirea proceselor financiar – contabile interne si de achizitii publice;
– In domeniul culturii, diversitatea evenimentelor publice dedicate culturii, sportului;
– In domeniul amenajarii teritoriului, crearea de parcari noi, modernizarea sistemului de monitorizare video a drumurilor comunale;
– Unul din obiectivele noastre este optimizarea utilizarii resurselor financiare avand la baza taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii, clar definite si asigurarea pe termen lung a fondurilor de investitii necesare imbunatatirii acestora in special a celor provenite din sursele de finantare europene.
– Un alt obiectiv important este acela de a fi permanent in slujba clientului actual si potential al institutiei primariei, cu perceperea dorintelor, necesitatilor lui si cresterea gradului de responsabilitate/promtitudine in oferirea solutiilor pentru problemele acestuia.

VALORI
Valorile asumate si promovate in activitatea ce se va desfasura in anul 2021 in relatia cu beneficiarii serviciilor oferite sunt profesionalismul, eficienta, legalitatea, impartialitatea, responsabilitatea, transparenta si orientarea catre cetatean.

PRIMAR,
DUMITRU JEANU

Contact