logo-comunei-costinesti

Anunt privind finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor de pe raza UAT Costinesti sec. cad. 1 , 13, 15, in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Anunt privind finalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor de pe raza UAT Costinesti sec. cad. 1 , 13, 15, in sistemul integrat de cadastru si carte funciara
Contact