Anunț de reziliere a contractului de delegare parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Costinești Nr. 6569/05.10.2018, Conform Act Adițional nr. 2/20.07.2021

Ca urmare a imposibilității desfășurării în condiții optime a activității de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale de către SC LAUBAT SRL, de comun acord cu Primaria Costinești s-a încheiat actul adițional nr. 2/20.07.2021 la Contractul nr. 6569/05.10.2018 în vederea rezilierii contractului mai sus menționat.