Anunț Examen Promovare

UAT Comuna Costinești organizează în data de  21.02.2022

 

Examen de Promovare a Personalului Contractual

Anunț Examen de Promovare

UAT Comuna Costinești organizează în data de  21.02.2022

 

Examen de Promovare a Personalului Contractual

Anunț Promovare

Anunț privind examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Anunt Organizare Concurs De Promovare – Primaria Costinesti

 Anunț privind examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului